2021-10-21

Sexliv och life science – temat i vår senaste filmproduktion

Beatiful Clarity har jobbat hårt med vår kund Dicot inför och under den nyemission som genomförts under oktober. Och skapat helt nytt material för att nå emissionens kommunikationsmål: att öka Dicots kännedom på aktiemarknaden.

Beautiful Claritys team har legat i den senaste tiden och producerade en mängd enheter för Dicot såsom pressmeddelanden, emissionsprospekt, banners, nyhetsbrev och nativeartiklar. Och en helt ny uppsättning filmer.

Syftet med filmerna är att lyfta problemet med sexuella dysfunktioner, till exempel har mer än varannan man över 40 år problem med erektionen, men på grund av skamfaktorn talas det sällan högt om. Och naturligtvis att lyfta fram Dicots arbete med att utveckla ett läkemedel som ska ha långt bättre egenskaper än de som finns på marknaden idag, såsom Viagra och Cialis.

Vi utarbetade en mediaplan som matchar Dicots målgrupp på aktiemarknaden och släppte ut materialet i bland annat SvD, Omni, DI, Affärsvärlden, Placera och Aktiespararna.

Nu väntar vi med spänning på resultatet från emissionen och nästa kännedomsundersökning som ska svara på om vi nått målen och förtjänar den där belöningen som står och väntar på kylning.

Läs mer om Dicot på www.dicot.se eller i en av nativeartiklarna