2024-02-23

B-Clarity bidrar till kapitaliseringsframgångar

Tre kapitaliseringar. Start av kliniska studier. 2023 var minst sagt intensivt för vår kund Dicot som i det bistra investerarklimatet valde att satsa på kommunikation. När dammet lagt sig visade det sig bli företagets mest framgångsrika år någonsin med över 90 miljoner nya investeringskronor.

Konkurser, åtstramningar och allmänt svårt investerarklimat kännetecknar kanske förra året bäst. En tuff tid för företag som sökte nytt kapital, inte minst noterade bolag. 

Uppsalabaserade Dicot utvecklar en ny generation potensläkemedel och har jobbat med Beautiful Clarity sedan 2020. 2023 skulle bli ett intensivt och avgörande år när bolaget avsåg gå över i klinisk fas och samtidigt göra tre kapitaliseringar för att finansiera utvecklingsarbetet. De beslöt satsa, inte minst på kommunikationen.

Vi deltog med hela kroppen och tog fram en offensiv kommunikationsplan med bland annat pressmeddelanden, filmer, nyhetsbrev till aktieägarna, SoMe-poster och annonsering via banners och native-artiklar. 

När vi kunde summera året stod det klart att satsningen hade fallit väl ut. De tre kapitaliseringarna tecknades till mellan 83 och 110 procent och tillförde bolaget över 90 miljoner kronor före emissionskostnader. 

Bolagets vd och CFO angav kommunikationen vi stod bakom som en av anledningarna, kanske den viktigaste, till framgången. Vi tackar och bockar ödmjukt och förbereder oss för att fortsätta stötta Dicots framtida segertåg.

Klicka nedan för att läsa mer om dicot på hemsidan vi designat: (www.dicot.se)

Och mer om hur vi hjälper noterade bolag här: https://b-clarity.com/lets-turn-ir-into-marketing/