All posts by theresia

Sexliv och life science – temat i vår senaste filmproduktion

Beautiful Claritys team har legat i den senaste tiden och producerade en mängd enheter för Dicot såsom pressmeddelanden, emissionsprospekt, banners, nyhetsbrev och nativeartiklar. Och en helt ny uppsättning filmer.

Syftet med filmerna är att lyfta problemet med sexuella dysfunktioner, till exempel har mer än varannan man över 40 år problem med erektionen, men på grund av skamfaktorn talas det sällan högt om. Och naturligtvis att lyfta fram Dicots arbete med att utveckla ett läkemedel som ska ha långt bättre egenskaper än de som finns på marknaden idag, såsom Viagra och Cialis.

Vi utarbetade en mediaplan som matchar Dicots målgrupp på aktiemarknaden och släppte ut materialet i bland annat SvD, Omni, DI, Affärsvärlden, Placera och Aktiespararna.

Nu väntar vi med spänning på resultatet från emissionen och nästa kännedomsundersökning som ska svara på om vi nått målen och förtjänar den där belöningen som står och väntar på kylning.

Läs mer om Dicot på www.dicot.se eller i en av nativeartiklarna

Svenskarna invaderar aktiemarknaden

Figur 1: Källa Euroclears akteägarrapport 2020

Bland privata investerare är det i åldersspannet 21–40 år som flest nya aktieägare har tillkommit. Även antalet bolag man äger aktier i har ökat till 4,5 bolag i genomsnitt per portfölj. Det är positivt med tanke på det traditionellt stora antal privatpersoner som äger endast en eller två aktier. En stark börs ligger så klart till grund för den här utvecklingen men en bidragande orsak är även nya appar och verktyg som ökar tillgängligheten och underlättar investeringar i aktier.

Glädjande nog kan vi notera att kvinnliga aktieägare har ökat sina innehav markant. Dock är fördelningen mätt i antal personer relativt konstant (6 av 10 aktieägare är män).

Vad ligger bakom privata investerares agerande?

Ett helt rationellt beteende när vi pratar om att investera sina besparingar borde vara att sätta sig in i olika branscher och enskilda bolag. Läsa analyser, nyheter och forum. Och att designa en uttänkt strategi för att kunna göra kloka placeringar och skapa en så stark portfölj som möjligt.

Så är inte fallet.

I en rationell värld skulle aktieägandet vara betydligt mer spridd och bättre spegla tillväxt och marknadspotential. Det vi ser från Euroclears statistik är dock tvärtom att människor investerar i branscher och bolag som ligger nära deras egna intressen eller konsumtion. Spelbolag är populära bland en yngre målgrupp medan äldre investerare föredrar industri och hälsovård. Listan med börsbolag där flest kvinnor investerar skiljer sig helt från listan på bolag där flest män investerar.

En bra investering grundar sig i utvecklingspotential och inte i bransch. Men den framtida potentialen är ofta en bedömning som görs utifrån det egna perspektivet och tidigare erfarenheter och styrs dessutom omedvetet av empati för eller egen kunskap om branschen eller ett specifikt bolag. Även varumärkeskännedom och produktmarknadsföring kommer in och påverkar investerarens beslut, trots att det inte nödvändigtvis bidrar till information om investeringen av ett bolags aktier.

I korthet: Det känslomässiga och de för oss närliggande kopplingarna har ofta företräde framför de rationella valen.

Eller som författaren Anaïs Nin uttryckte det: “We don’t see things as they are, we see things as we are”

Vill du veta mer? Kontakta Nick på nick@b-clarity.com och låt honom sprida ljus i kunskapsmörkret.

Realheart.se 2.0 och Animated Andy kommer till liv

Realheart utvecklar världens första artificiella fyrkammarhjärta som om några år ska kunna ersätta det fysiska hjärtat hos hjärtsviktspatienter. Idag är en organtransplantation enda möjliga lösningen för de drabbade men det finns bara organ till 2% av de miljontals sjuka världen över. Resten löper en stor risk att dö.

I dagarna lanserade vi en uppdaterad version av hemsidan där bland annat vår 3D-artist Gerhards skapelse Animated Andy kommer till liv och förevisar innovationens olika features. Se den nya hemsidan här: www.realheart.se

Är du i Stockholm och vill se hjärtat IRL, besök Tekniska Museet och utställningen Hyper Human där du själv kan starta upp den mekaniska pumpen.

Klicka på bilden och läs mer om utställningen!

Årsredovisningen: en gravt underskattad kommunikationsform

Framvagnen är en chans att lyfta fram varumärket på ditt eget sätt och verktyget för att visa upp alla sidor av företaget under ett år i dess liv. Ett reportage om produktens fördelar campar kanske sida vid sida med tre snabba frågor till den nyanställda försäljningschefen. En bakom kulisserna-artikel om produktionen eller forskningen skulle kunna ge ökad känsla för företagets vardag. Ren kuriosa, varför inte om en medarbetares tidigare karriär som hockeyspelare, kan bidra till att förstärka varumärkets attraktionskraft. Och bolagets historia i ett välskrivet storytellingformat leder inte sällan till att läsaren bättre förstår företaget och därmed känner sig starkare kopplad till det.

Vi menar att en årsredovisning är enda kommunikationsformatet som tillåter att ett företag uttrycker sig inifrån och ut. Och att det är en förstklassig säljbroschyr till investerare och andra intressenter.

Här är två företag som anammat dessa tankar och låtit Beautiful Clarity bygga sina årsredovisningar under våren.

Results from our second Corona study in the economy site Realtid

Today you can find our research published on the front page of Realtid.se, research that is also commented on by key players in the financial market, giving an in dept analysis of our findings. The study maps the consequences of the corona pandemic and the questions mainly regard opinions on government support, company resilience and the stock market.  

Among other things we found that a majority in all industry sectors (67.5 percent, the same proportion as in the previous survey), still considers the government’s crisis package to be inadequate, and more people believe in more far-reaching consequences for the economy now compared to Easter week. This follows the National Institute of Economic Research’s latest forecasts.  

The next measuring period will start within 1-2 weeks and will be able to show if opinions have changed more over the last period. 

Read the full article HERE.  

Beautiful Clarity has supplied sensor technology to Karlstad University

Beautiful Clarity has supplied its sensor technology to Karlstad University for a project aimed at researching shopper interactions with products in store.

As part of its research into the digital transformation of retail, Karlstad University is conducting research into the role of physical interaction and digital tools during the path to purchase.

Beautiful Clarity has developed proprietary IoT technology to measure consumer behaviour in-store and specifically how consumers touch products. By collecting data on conversion from attention to purchase in-store, including visual attention and physical interaction, the technology allows for the same iterative testing and improving as on-line retail offers through multiple data points.

We continue our own research into this field while conducting research for brands and retail clients who want to visualize the complete path to purchase in both physical and digital stores.

Beautiful Clarity performs Corona study in collaboration with major financial media company

During Easter, the analytics team at Beautiful Clarity conducted a survey in collaboration with Realtid.se, one of Sweden’s most respected financial online news sites, on how their readers relate to the corona crisis. In 2019, Realtid.se was voted the second-best economy site in Sweden. 

The survey is based on 665 individuals. Almost 80 percent of the responses are from CEOs, co-owners, board members and senior officials. Although respondents are spread over different industries such as Real estate, Venture Capital, fintech/IT, commercial banks, investment banks and law.  

The survey included questions about their company and how it is affected by the pandemic, but also their view on society at large and the stock market. The study’s main objective is to capture changes in attitude as the crisis continues and will therefore be repeated as it progresses. 

And the findings are quite interesting… 

85 percent of the respondents answer that their company has not dismissed any employees up until Easter holidays. A positive finding during a difficult time. Right now, about 62 percent believe that the corona crisis will lead to a recession and some 20 percent to a depression. How that perception changes over time will be interesting to follow in the future surveys we do.  

Those who work within the Swedish investment banks are most positive about the economic development, where 24 percent believe that the crisis will only lead to a temporary dip. Which can be compared to, for example, the real estate industry where only 12 percent stand for that view. 

Are you interested in the other findings? Read the Realtid.se article here: HERE

Stay safe,  

The Beautiful Clarity Team 

The magic of happiness over time

These are difficult times. The world has come to a standstill and we are suddenly facing an invisible threat that is taking lives all around us. What makes this crisis even harder is that the threat comes from fellow humans. When we normally seek comfort with each other we now have to distance from friends and loved ones. And then there is the uncertainty…

We don’t know what is going to happen or how long this situation will last. We can’t plan and we don’t have control. These are traits that are at the core of what makes us human. Our ability to imagine things and to predict a future. But this ability is also flawed. Our frontal lobe is responsible for planning but also for anxiety.

It’s our biased vision of the future that creates the biggest problems right now. Because our ability to vision the future is not objective.

When we remember past events we don’t actually remember the details. We remember an subjective version and fill in the details based on our current reality.

We forget not only the details of our experience but also how we actually felt in that moment.

And we make the same mistake looking to the future. It’s a known fact that people who live through dramatic events like earthquakes or tsunami’s do recover and find joy. Because joy and happiness is relative not absolute.

The same way we get used to a state that brings happiness, and stop being satisfied with this after a while, we also get used to a new state, and find happiness in that state. This phenomenon is called the experience-stretching hypothesis: Once you know something exists and have experienced happiness/sadness from it, then your definition of happiness/sadness changes compared to what it was.

We tend to use the present as a template to imagine the future. Even scientists and experts make this mistake. That’s why we are surprised at big changes, even though they have occurred before. But it also limits us to imagine a brighter future during times of crises, because we base too much of this view of the future on today’s reality. Change will come again and humans are very adaptable and will change as well. And the future will again be a place of happiness. Maybe not like the place we knew before, or like the place we imagined back then, but happy in its own new way.

Recommended reading: “Stumbling on Happiness” by Prof. Daniel Gilbert