All posts by theresia

Undersökning om fåfänga publicerad i SvD

Eftersom det saknats ordentliga data om svenska folkets nivå av och syn på fåfänga satte B:Clarity ihop en undersökning. Den skickades ut i samarbete med det internationella undersökningsföretaget Dynata och bestod av fyrtiotvå frågor som besvarades av mer än tusen svenskar. Bland annat har vi kunnat konstatera att åtta av tio svenskar anser sig vara fåfänga och att yngre är klart mer rädda för att åldras än de över femtio.

Svenska Dagbladet släppte den 3 oktober den första av tre artiklar i sin nya Idag-serie som behandlar just fåfänga där Christopher uttalar sig och data från vår undersökning för första gången publiceras.

Om du har SvD-abonnemang, klicka på bilden och läs artikeln.

Vill du veta mer om undersökningen och projektet, gå hit: www.fåfänga.se

Eric & Eric gör Zurface personliga

Zurface är Nordens största leverantör av natursten, till både det stora bygget i Barkarbystaden och köket i ett privathem. Med ett recept för att bryta genom bruset och nå fram till målgruppen bestående av väsentligt ämne, humor och avslappnad attityd byggde vi det enkla och snabba filmkonceptet Eric & Eric där de två frontfigurerna snackar om enskilda ämnen i korta klipp på sociala medier. Den första filmen i serien har precis lanserats och följs upp efter sommaren av många fler.

Klicka här för att se filmen på Instagram.

https://www.instagram.com/p/CuBwPwcRpUl/

Nu inviger vi vår filmavdelning

Att producera film är något av det roligaste vi vet. Känslan när idé blir till manus som omsätts i rörliga bilder är som att föda ett barn, varje gång. Under åren har vi producerat en stor mängd filmer i flera olika format såsom företagsfilmer, reklamfilmer, sociala mediefilmer och dokumentärer. 

Nu tar vi klivet fullt ut och ger det här skapandet en egen avdelning.  Vill du botanisera bland våra tidigare produktioner, kliv in här: www.b-clarity.com/film

Neuromarketing Summercamp 2022

After a two year hiatus due to the pandemic, the International Neuromarketing Summercamp once more, and stronger than ever, was held in the north part of Sardinia gathering the most renowned experts from around the world.

Our Behavioural Insights Director Nick is one of the organizers and a keynote speaker. His findings within the behavioural side of consumption will be presented under the title: “How eyes and hands guide consumer choice”.

We have spent the last years measuring by using of eye tracking devices, how consumers use their visual sense to find and filter products. When combining this with sensors to detect their touching of the goods we now also understand how and why consumers assess and create an emotional bond to products before making a purchase decision. The ability to touch a product and the feelings it communicates has implications both for physical retail shopping as well as on-line shopping. Among other things Nick will present results and case studies from our work with global brands where the measuring of this behaviour helps our clients to increase the interaction with shoppers and in the end their sales and market share.

Sexliv och life science – temat i vår senaste filmproduktion

Beautiful Claritys team har legat i den senaste tiden och producerade en mängd enheter för Dicot såsom pressmeddelanden, emissionsprospekt, banners, nyhetsbrev och nativeartiklar. Och en helt ny uppsättning filmer.

Syftet med filmerna är att lyfta problemet med sexuella dysfunktioner, till exempel har mer än varannan man över 40 år problem med erektionen, men på grund av skamfaktorn talas det sällan högt om. Och naturligtvis att lyfta fram Dicots arbete med att utveckla ett läkemedel som ska ha långt bättre egenskaper än de som finns på marknaden idag, såsom Viagra och Cialis.

Vi utarbetade en mediaplan som matchar Dicots målgrupp på aktiemarknaden och släppte ut materialet i bland annat SvD, Omni, DI, Affärsvärlden, Placera och Aktiespararna.

Nu väntar vi med spänning på resultatet från emissionen och nästa kännedomsundersökning som ska svara på om vi nått målen och förtjänar den där belöningen som står och väntar på kylning.

Läs mer om Dicot på www.dicot.se eller i en av nativeartiklarna

Svenskarna invaderar aktiemarknaden

Figur 1: Källa Euroclears akteägarrapport 2020

Bland privata investerare är det i åldersspannet 21–40 år som flest nya aktieägare har tillkommit. Även antalet bolag man äger aktier i har ökat till 4,5 bolag i genomsnitt per portfölj. Det är positivt med tanke på det traditionellt stora antal privatpersoner som äger endast en eller två aktier. En stark börs ligger så klart till grund för den här utvecklingen men en bidragande orsak är även nya appar och verktyg som ökar tillgängligheten och underlättar investeringar i aktier.

Glädjande nog kan vi notera att kvinnliga aktieägare har ökat sina innehav markant. Dock är fördelningen mätt i antal personer relativt konstant (6 av 10 aktieägare är män).

Vad ligger bakom privata investerares agerande?

Ett helt rationellt beteende när vi pratar om att investera sina besparingar borde vara att sätta sig in i olika branscher och enskilda bolag. Läsa analyser, nyheter och forum. Och att designa en uttänkt strategi för att kunna göra kloka placeringar och skapa en så stark portfölj som möjligt.

Så är inte fallet.

I en rationell värld skulle aktieägandet vara betydligt mer spridd och bättre spegla tillväxt och marknadspotential. Det vi ser från Euroclears statistik är dock tvärtom att människor investerar i branscher och bolag som ligger nära deras egna intressen eller konsumtion. Spelbolag är populära bland en yngre målgrupp medan äldre investerare föredrar industri och hälsovård. Listan med börsbolag där flest kvinnor investerar skiljer sig helt från listan på bolag där flest män investerar.

En bra investering grundar sig i utvecklingspotential och inte i bransch. Men den framtida potentialen är ofta en bedömning som görs utifrån det egna perspektivet och tidigare erfarenheter och styrs dessutom omedvetet av empati för eller egen kunskap om branschen eller ett specifikt bolag. Även varumärkeskännedom och produktmarknadsföring kommer in och påverkar investerarens beslut, trots att det inte nödvändigtvis bidrar till information om investeringen av ett bolags aktier.

I korthet: Det känslomässiga och de för oss närliggande kopplingarna har ofta företräde framför de rationella valen.

Eller som författaren Anaïs Nin uttryckte det: “We don’t see things as they are, we see things as we are”

Vill du veta mer? Kontakta Nick på nick@b-clarity.com och låt honom sprida ljus i kunskapsmörkret.

Realheart.se 2.0 och Animated Andy kommer till liv

Realheart utvecklar världens första artificiella fyrkammarhjärta som om några år ska kunna ersätta det fysiska hjärtat hos hjärtsviktspatienter. Idag är en organtransplantation enda möjliga lösningen för de drabbade men det finns bara organ till 2% av de miljontals sjuka världen över. Resten löper en stor risk att dö.

I dagarna lanserade vi en uppdaterad version av hemsidan där bland annat vår 3D-artist Gerhards skapelse Animated Andy kommer till liv och förevisar innovationens olika features. Se den nya hemsidan här: www.realheart.se

Är du i Stockholm och vill se hjärtat IRL, besök Tekniska Museet och utställningen Hyper Human där du själv kan starta upp den mekaniska pumpen.

Klicka på bilden och läs mer om utställningen!

Årsredovisningen: en gravt underskattad kommunikationsform

Framvagnen är en chans att lyfta fram varumärket på ditt eget sätt och verktyget för att visa upp alla sidor av företaget under ett år i dess liv. Ett reportage om produktens fördelar campar kanske sida vid sida med tre snabba frågor till den nyanställda försäljningschefen. En bakom kulisserna-artikel om produktionen eller forskningen skulle kunna ge ökad känsla för företagets vardag. Ren kuriosa, varför inte om en medarbetares tidigare karriär som hockeyspelare, kan bidra till att förstärka varumärkets attraktionskraft. Och bolagets historia i ett välskrivet storytellingformat leder inte sällan till att läsaren bättre förstår företaget och därmed känner sig starkare kopplad till det.

Vi menar att en årsredovisning är enda kommunikationsformatet som tillåter att ett företag uttrycker sig inifrån och ut. Och att det är en förstklassig säljbroschyr till investerare och andra intressenter.

Här är två företag som anammat dessa tankar och låtit Beautiful Clarity bygga sina årsredovisningar under våren.